Onderzoeken

Bloedonderzoek

Aan het begin van de zwangerschap en tussen de 25 en 30 weken worden standaard alle zwangeren een keer geprikt. Meer informatie over het standaard bloedonderzoek kun je vinden in de folder Zwanger algemene informatie. Deze folder krijg je bij de eerste controle in onze praktijk of kun je downloaden op www.rivm.nl/zwangerschapsscreening/bloedonderzoek/

Daarnaast kan er altijd op indicatie extra bloedonderzoek gedaan worden, zoals bijvoorbeeld glucosecontroles of bij een nieuwe zwangerschap binnen 1 jaar.

Termijn echo

Iedereen in onze praktijk krijgt een termijnecho aangeboden waarbij de leeftijd van het kindje wordt vastgesteld. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een termijnecho tussen de 11 en 13 weken de meest betrouwbare manier is om de exacte uitgerekende datum te bepalen. Wij zullen daarom ook altijd deze datum aanhouden.

Zwangerschapsscreening

Er zijn tijdens de zwangerschap 2 mogelijke screeningsonderzoeken. De combinatietest en de 20-weken echo. Een screeningsonderzoek is een onderzoek dat aan iedereen aangeboden wordt en niet alleen aan mensen die een verhoogd risico hebben.

De combinatietest is een onderzoek waarbij het persoonlijke risico wordt bepaald op een kindje met het syndroom van Down (trisomie 21), het syndroom van Edwards (trisomie 18) en het syndroom van Patau (trisomie 13). De uitslag van deze test vertelt je niet of je kindje 1 van deze afwijkingen heeft maar alleen hoeveel kans je op de afwijking hebt. Voor zekerheid moet er extra onderzoek worden ingezet. Wij zullen, als je dat wilt, de combinatietest tijdens de 1e controle uitgebreid mondeling toelichten. Wil je alvast meer informatie kijk dan op:  Bij de 20-weken echo, ook wel SEO genoemd, wordt het kindje met een echo helemaal nagekeken. Ook over dit onderzoek zullen we je op het spreekuur inlichten. Informatie kun je ook vinden op: www.rivm.nl/zwangerschapsscreening/20_wekenecho/

Prenatale diagnostiek

In tegenstelling tot de prenatale screening wordt er bij prenatale diagnostiek gericht gekeken bij vrouwen die een verhoogd risico hebben op een kindje met een bepaalde afwijking. Dit kan op verschillende manieren.
  • Een vlokkentest, waarbij er tussen de 11 en de 14 weken wat vlokjes uit de placenta gehaald worden. Uit die vlokken kan DNA onderzoek gedaan worden.
  • Een vruchtwaterpunctie, waarbij na de 16 weken wat vruchtwater wordt opgezogen. In het vruchtwater zitten huidcelletjes van de baby waarmee DNA onderzoek gedaan kan worden
  • Een GUO, (geavanceerd ultrasound onderzoek). Dit is een echo gemaakt door een gespecialiseerd gynaecoloog.

Jolene

21-08-2017