Disclaimer

Verloskundigenpraktijk Doortje Uil spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site.
 
Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Verloskundigenpraktijk Doortje Uil behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
 
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Verloskundigenpraktijk Doortje Uil geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Verloskundigenpraktijk Doortje Uil geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
 
Verloskundigenpraktijk Doortje Uil garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 
Verloskundigenpraktijk Doortje Uil aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Actueel

  • Waarneming vakantieperiode

  • Beste zwangeren en partners,   De mei- en zomervakantie komen er weer aan! Tijdens deze periodes krijgen wij versterking van een waarnemend verloskundige zodat de zorg gewoon door kan gaan zoals jullie van ons gewend zijn. We zijn heel blij dat Wies ons team komt versterken. Hieronder haar vo...