Inleiden

Het stuk hieronder gaat over inleiden. Het kan zijn dat er in jouw zwangerschap gesproken is over een inleiding. Een inleiding is altijd een zorgvuldige afweging. Het grote voordeel van inleiden is dat je bevalt. Echter het heeft ook een aantal nadelen en risico's. Om het besluit tot een inleiding te nemen is het van groot belang om de risico's van het afwachten tot de bevalling spontaan begint af te wegen tegen de risico's die bij een inleiding komen kijken.

Normale duur zwangerschap

In het begin van de zwangerschap hebben we aan de hand van de termijnecho bepaald wat de uitgerekende datum van je zwangerschap is. De datum die je hebt gekregen komt overeen met precies 40 weken zwangerschap. Dit is echter een gemiddelde. Eigenlijk zou het veel eerlijker zijn om te spreken van een uitgerekende periode. Deze periode duurt van 37-42 weken, 89,8% van de vrouwen uit 2012 is in deze periode bevallen. *1

Redenen van inleiden

De reden dat er een inleiding wordt voorgesteld kan divers zijn. Veel voorkomende redenen zijn serotiniteit (over tijd zijn), hoge bloeddruk, groeivertraging van de baby, een grote baby of bijvoorbeeld bij langdurig gebroken vliezen. Soms is de reden dat een zwangere erom vraagt omdat de zwangerschap simpelweg te zwaar wordt. Bij de beslissing om in te leiden moet er altijd een afweging gemaakt worden waarbij de voordelen worden afgewogen tegen de nadelen. Uiteraard ben je als zwangere (en haar partner) degene die deze afweging moet maken. Het is daarom van groot belang om je goed te laten voorlichten. Alleen dan kan je de juiste keus maken en de risico's lopen die voor jullie aanvaardbaar zijn. Wat de risico's zijn van niet inleiden ligt heel erg aan de reden waarom er ingeleid zou moeten worden. Aangezien die redenen divers zijn worden die hier niet toegelicht. Uiteraard moet je die informatie ook hebben voordat je kan kiezen.

Hoe gaat inleiden in zijn werk

Een inleiding gebeurt altijd in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. De manier van inleiden en hoe snel en makkelijk het gaat ligt heel erg aan de rijpheid van de baarmoedermond. Om de bevalling echt met weeën te laten starten is het van belang dat de baarmoedermond rijp is. Dit betekent dat de baarmoeder korter is geworden (verstreken) wat open staat (ontsluiting) en zachter en weker aanvoelt. Als de baarmoedermond nog niet rijp (genoeg) is zal een inleiding starten met het uitrijpen van de baarmoedermond.
Het uitrijpen, ook wel primen genoemd, gebeurt op 2 manieren.
 1. Door het inbrengen van prostaglandines. Dit hormoon zorgt voor meer rijpheid van de baarmoedermond. De prostaglandines kunnen ingebracht worden door het inbrengen van een gel maar ook door een veter, tamponnetje of tabletten. Prostaglandines zorgen voor uitrijping maar kunnen tevens ook voor weeën zorgen. Heel vaak zijn dit niet effectieve weeën. Soms zijn het wel echte weeën en kun je ook in een weeënstorm schieten.
 2. Door een ballonkatheter. Hierbij wordt er een katheter (een smal flexibel buisje) in je baarmoedermond gebracht. Aan het uiteinde zit een ballon die wordt gevuld met water. Doordat de katheter je baarmoedermond prikkelt komen er natuurlijke hormonen vrij die voor uitrijping zorgen. Daarnaast geeft het opgeblazen ballonnetje druk en dit zorgt voor ontsluiting.
De 2e methode wordt in onze regio het meest gebruikt. Vaak wordt het ballonnetje 's avonds ingebracht en doet het zijn werk in de nacht. Als het meezit kan er dan de volgende ochtend overgegaan worden tot het echte inleiden.

Als de baarmoedermond rijp is kan de bevalling dus echt op gang gebracht worden. De eerste stap die wordt genomen is het breken van de vliezen. Omdat er bij het breken van de vliezen hormonen vrij komen kan dit voldoende zijn om de bevalling op gang te brengen. Er wordt dan ook na het breken van de vliezen altijd even afgewacht wat er gebeurd. Hoelang dat even is kan in de praktijk wisselend zijn. Als de weeën niet (snel genoeg) op gang komen wordt er een infuus aangesloten waarin het middel oxytocine zit. De hoeveelheid oxytocine wordt langzaam opgebouwd totdat je genoeg weeën hebt.

Risico's en nadelen van inleiden

Helaas neemt inleiden risico's met zich mee. Het moeilijke hieraan is dat een verhoogd risico nog niet zegt dat dat ook gebeurd. Het gaat om kansen. Wel is duidelijk dat als je gaat inleiden met een onrijpe baarmoedermond de kans dat er complicaties (klein of groot) ontstaan 70% is.
 • Er is een verhoogd risico op een vacuümbevalling (1,2-1,5 maal zo groot) *2
 • Er is een verhoogd risico op een keizersnede, 3x groter als je van je eerste kind bevalt en 2x hoger als je van je tweede kind bevalt *2 *7 Niet elk onderzoek geeft dit even duidelijk aan. Er zijn ook onderzoeken die aangeven dat dit alleen geldt voor inleiden voor de 39 weken. Hoe onrijper de baarmoedermond is hoe groter het risico*6
 • Overstimulatie, dit betekent dat je te veel weeën krijgt en weinig rust. Veel weeën is zwaar voor jou maar ook voor de baby. Bij een overstimulatie zie je dan ook vaker een baby in slechtere conditie geboren wordt.
 • Meer behoefte aan pijnstilling met de daaraan gekoppelde nadelen van pijnstilling.
 • Meer risico op opname van de baby op de kinderafdeling met name als de inleiding vroeger is (bij 37-38 weken). Redenen van opname zijn ademhalingsproblemen, te laag suiker of geel zien.
 • De inleiding is te vroeg voor de baby. Hierbij zien we dat er wat betreft vitale functies (ademhaling, alertheid ect) geen problemen zijn maar dat de baby nog niet lekker gedijt. We zien dan dat voedingen moeilijker gaan omdat de baby slaperig is maar ook omdat het zuigen slikken ademhalen nog niet helemaal soepel gaat (dit ontwikkelt zich pas in de laatste weken van de zwangerschap)
Daarnaast kan inleiden nog wat nadelen met zich meebrengen
 • Tijdens een inleiding is het protocol om continu aan het CTG (hartfilmpje) te liggen. Dit betekent dat je continu een band om je buik hebt en vaak ook een inwendige (via je vagina) registratie van de baby. Dit zorgt voor minder bewegingsvrijheid
 • Door het CTG heb je minder keuze in bevallingshoudingen. We zien dan ook meer vrouwen op hun rug bevallen en dit is niet de meest gunstige houding om in te bevallen.
 • Het kan soms erg lang (dagen) duren voordat de inleiding slaagt. Zeker als je baarmoeder nog niet rijp is.
 • Bij een spontaan gestarte bevalling heb je een latente fase. Dit is de fase tot een 4 cm. De ontsluiting gaat hierbij rustiger dan gemiddeld. De weeën zijn daarentegen ook vaak nog mild. Bij een inleiding worden de weeën sneller krachtiger gemaakt maar je lichaam heeft toch de tijd van de latente fase nodig. In deze periode heb je dan heftige weeën en helaas maar een langzame vordering
 • Weeën van een inleiding worden als pijnlijker ervaren.
Bronnen
 1. PRN database *1
 2. patientenvoorlichting inleiden van de bevalling NVOG
 3. induced labor in Sweden 1999-2012 a population-badsed cohort study Ekeus C, Lindgren H. Birthe 2016. *2
 4. NTOG 06-2016
 5. protocol inleiden nvog
 6. Vrouenraets FPJM, Roumen FJME, Dehing CJG, et al. Bishop Score and risk of cesarean delivery after induction of labor in nulliparous women. Obstet Gynecol 2005; 105: 690-7.
 7. preventive support of labour, Reuwer & Bruinse

Roos

30-01-2018