Plaats van de bevalling

Waar kun je in onze regio bevallen?

 
De plaats waar je zou willen bevallen is (als je geen medische indicatie hebt om bij de gynaecoloog te bevallen) jullie eigen keus. De beste plaats is de plaats waar jij je het prettigst voelt en daardoor het meest kunt ontspannen. Soms is het moeilijk om dat van te voren helemaal te voorspellen, het is daarom zeker ook een mogelijkheid om tijdens de bevalling definitief te kiezen of te wijzigen. 
 
Het kan natuurlijk ook altijd zo zijn dat er tijdens de bevalling een medische reden is om toch anders te beslissen, bijvoorbeeld doordat je tijdens de bevalling alsnog een medische indicatie krijgt om naar de gynaecoloog te moeten (Zeker als je moet bevallen van je eerste kindje is dit een reële mogelijkheid). 
 
Ook kan het andersom zijn. Soms is het niet meer verantwoord om in de auto te stappen voor een poliklinische bevalling omdat de bevalling te snel lijkt te gaan. Wij zullen op dat moment voor een thuisbevalling kiezen, omdat een bevalling in de auto natuurlijk niet wenselijk is. 
 
Kijk hieronder verder voor de verschillende mogelijkheden in onze regio.
 

Thuis

Wanneer je een gezonde zwangere bent en de controles zijn tot op heden normaal verlopen, kan en mag je thuis bevallen. De afgelopen jaren is er m.n. in de media veel geschreven over de veiligheid van de thuisbevalling. Gelukkig geven meerdere onderzoeken aan dat de thuisbevalling, mits begeleid door een goed opgeleide en bijgeschoolde verloskundige en kraamverzorgende, een veilige plek is om je kindje te baren (onderzoek TNO 2009). Wanneer je bevalt van je 2e of volgende kindje is zelfs gebleken dat het veiliger is voor zowel moeder als kind om thuis te bevallen (denk aan bijv. ziekenhuisbacteriën).
 
Voor zwangeren die boven de 100 kg wegen geldt het advies om een bed op de benedenverdieping te plaatsen (dit heeft te maken met de ARBO-wetgeving van het ambulancepersoneel).
 

In het ziekenhuis zonder medische indicatie

 
Geboortecentrum Origine
In Breda is er in het Amphia ziekenhuis een apart geboortecentrum ingericht voor vrouwen die zelf graag in het ziekenhuis willen bevallen. De kamers in Origine zijn huiselijk ingericht met de mogelijkheid van een verblijf van 4 dagen na de geboorte, voor zowel moeder en kind als vader.
 
In Origine zullen wij gewoon de bevalling begeleiden en verder worden jullie bijgestaan door een kraamverzorgster van Careyn. Treedt er toch een verhoogd risico op en hebben we de gynaecoloog nodig, dan gaan we naar de verloskamers voor de verdere zorg. Op de website van Origine kun je een indruk krijgen en je inschrijven als je er wilt bevallen. www.geboortecentrumorigine.nl
Iedere 2de woensdag van de maand organiseerd geboortecentrum Origine een inloppavond. Je kunt op deze avond presentaties bijwonen over bevallen en verblijf in Origine en de sfeer van het geboortecentrum proeven.
 
Bevallen in Origine valt onder de poliklinische bevalling. Deze wordt niet volledig vergoed in het basispakket van je verzekering, vaak wel in een aanvullende verzekering. Het kan daarom zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen voor je verblijf in Origine. Ook als je door een latere medische indicatie uiteindelijk bij de gynaecoloog bevalt. Raadpleeg hiervoor je verzekering en de website van Origine. 
 
Poliklinisch Bravis ziekenhuis locatie Bergen-op-Zoom
Als je graag in Bergen-op-Zoom poliklinisch wilt bevallen, gebeurt dat op de verloskamers van het Moeder-kind Centrum in Bergen-op-Zoom.
Zolang alles normaal verloopt zie je alleen ons, treedt er een verhoogd risico op dan zal de gynaecoloog de verantwoordelijkheid en zorg overnemen. Om poliklinisch te bevallen hoef je je niet in te schrijven.
 
 

In het ziekenhuis met medische indicatie (Breda –Bergen-op-Zoom)

Sommige zwangeren hebben niet de mogelijkheid om de plaats van de bevalling te kiezen. Dat kan zijn door een gebeurtenis in je verloskundige anamnese (zoals keizersnede), een andere aandoening die je al had (bijv. diabetes) of als er tijdens je zwangerschap een verhoogd risico is ontstaan (zoals hoge bloeddruk bij jou of een groeivertraging van je kindje). De zorg rond de bevalling vindt dan plaats bij de gynaecoloog. Dit kan zowel in het Amphia Langendijk in Breda of het Bravis ziekenhuis in Bergen-op-Zoom. Beide ziekenhuizen werken met 2e-lijns verloskundigen, dit betekent dat als de bevalling voorspoedig verloopt, de bevalling ook meestal door een verloskundige van het ziekenhuis wordt begeleid.
 
Soms is er iets in je verloskundig verleden gebeurd waardoor je een zogehete plaatsindicatie hebt. Bij je vorige bevalling kwam bijv. de placenta niet vanzelf of heb je te veel bloed verloren. Omdat er sprake is van een (kleine) herhalingskans beval je in het ziekenhuis zodat we geen verlies van reistijd hebben mocht het weer gebeuren. Je bevalt dan gewoon onder onze leiding maar wel op de verloskamers (ook wel Mediumriskbevalling genoemd).
 

Djuliano

26-05-2017